Studii în domeniile Științe ale mediului și Biologie

Facultatea de Științe oferă oportunitate de studii în domeniile Științe ale mediului și Biologie, prin programe de studii de licență cu durată de trei ani și programe de master cu durată de doi ani.

Domeniul Științe ale mediului

Studiile în domeniul Științelor mediului au devenit în ultimele decenii din ce în ce mai importante în opțiunea de formare a tinerilor specialiști la nivel mondial, odată cu creșterea complexității provocărilor din domeniul mediului.

Programul de studii de licență Ecologie și protecția mediului funcționează în cadrul Facultății de Științe a ULBS din anul 1990, fiind prima specializare de acest fel din țară. Urmând preocupările la nivel internațional legate de problemele de mediu, înființarea învățământului ecologic românesc a venit ca un răspuns la nevoile societății de a forma specialiști în domeniul mediului, capabili să găsească soluții la problemele generate de dezvoltarea economică.

Formarea în domeniul ecologiei și protecției mediului implică achiziționarea unor cunoștințe fundamentale privind structurarea și funcționarea sistemelor ecologice prin studiul integrat al componentelor de mediu și al comunităților de organisme. Disciplinelor fundamentale li se adaugă discipline de specializare care tratează biodiversitatea și rolul acestei în generarea serviciilor ecosistemice, impactul antropic asupra mediului și modalitățile de protecție/ reabilitare a sistemelor ecologice.

Programul de master Expertiza si managementul sistemelor ecologice, continuă programul de licență Ecologie și protectia mediului și asigură formarea absolvenților prin studii de lungă durată. Acesta din urmă își propune să dezvolte abilitățile studenților de a explora și de a analiza problemele existente și emergente în domeniul mediului, urmând o curriculă care acoperă principalele aspecte necesare formării specialiștilor în domeniu și oferind totodată oportunități reale de cercetare și studiu în teren.

Oportunități

Natura ocupațiilor și profesiilor pe care le pot avea absolvenții programelor de studiu în domeniul Știința mediului de la ULBS sunt diverse: specialiști în domeniul mediului în agenții de protecția mediului, garda de mediu, firme de consultanță/expertiză de mediu, administrația publică, administrații ale ariilor naturale protejate, organizații neguvernamentale, laboratoare de cercetare, sau cadre didactice în învațământul preuniversitar.

Domeniul Biologie

Domeniul Biologie funcționează la Facultatea de Științe a ULBS din anul 2006, venind ca o completare firească a programului Ecologie și protecția mediului.

Actual, Facultatea de Științe a ULBS oferă studii în domeniul Biologie prin programul de licență Biologie și programul de master Biologie aplicată.

Programul de licență Biologie oferă o formare de bază în domeniu prin studiul organismelor vii la toate nivelurile de organizare, în ansamblul complexității lor structurale și funcționale. Pe parcursul celor trei ani, viitorii biologi vor studia o varietate de discipline putând opta pentru unele dintre acestea, în functie de domeniul de interes. Studiul teoretic este completat prin activități practice derulate în laboratoare de specialitate sau pe teren, oferind în acest mod o formare solidă viitorilor absolvenți.

Programul de master Biologie aplicată urmează studiile de licență în domeniul Biologie la ULBS. Disciplinele din curricula programului de master permit o specializare în două domenii distincte, acela al taxonomiei vegetale și animale, respectiv domeniul biomedical. Oferta largă a disciplinelor opționale permite obținerea de competențe  în oricare dintre cele două domenii în funcție de sfera de interes a studenților și locul de muncă vizat.

Oportunități

Absolvenții programelor de licență și master in domeniul Biologie pot imbrațișa profesii multiple precum biologi in laboratoare medicale, alte laboratoare de analize biologice sau de cercetare, agenții de protecția mediului, muzee, administrații ale ariilor protejate sau cadre didactice în învățământul preuniversitar.