Admitere

Informații despre admiterea la Ecologie și protecția mediului și Biologie (studii de licență), Expertiza și managementul sistemelor ecologice și Biologie aplicată (studii de masterat)                                                                                                                                                                                .

Studii de licență

25 locuri FĂRĂ taxă

10 locuri cu taxă

25 locuri FĂRĂ taxă

20 locuri cu taxă

Pliant admitere

Pliant EPM 2018_Page_1

Studii de masterat

20 locuri FĂRĂ taxă

5 locuri cu taxă

17 locuri FĂRĂ taxă

10 locuri cu taxă

11-14 iulie; 16-21 iulie 2018: perioada de înscriere

23 iulie 2018: afișarea listelor inițiale

24 iulie 2018: depunere contestații (până la ora 14:00)

25-28 iulie 2018: perioada de confirmare a locurilor

30 iulie 2018: afișarea listelor finale

Studii de licență: concurs de dosare

Studii de masterat: examen oral (admis/respins) și concurs de dosare

cerere tip de înscriere (se obține de la comisia de admitere)

certificatul de naştere (copie legalizată)

fotocopie după actul de identitate

adeverinţă medicală tip

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară (pentru studenţii la a doua specializare)

3 fotografii tip carte (buletin) de identitate

dosar plic

chitanţă de plată a taxei de înscriere = 150 RON

pentru studii de licență: diplomă de bacalaureat sau echivalentă, sau adeverință de absolvire în cazul absolvenților promoției 2016, original sau copie legalizată (dacă originalul este depus la o altă facultate)

pentru studii de masterat: diplomă de licență sau echivalentă sau adeverință de absolvire și supliment la diplomă