Cadre didactice

Informații despre cadrele didactice implicate în programele de studiu Ecologie și Protecția Mediului și Biologie                                                                                                                                                                                                                                                                 .

Titulari

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Conferențiar dr.

Decan al Facultății de Științe

Curriculum vitae

Publicații

Hidrobiologie, Degradarea și protecția mediului, Managementul biodiversității, Evaluarea şi managementul sistemelor acvatice continentale, Instrumente şi metode în managementul mediului

db

Conferențiar dr.

Curriculum vitae

Publicații

Monitoring ecologic, Degradarea și protecția mediului, Managementul resurselor biologice, Sisteme ecologice antropice şi riscul de mediu, Evaluarea riscului ecologic

a

Lector dr.

Curriculum vitae

Publicații

Zoologia vertebratelor, Biogeografie, Ecologia populațiilor, Etologie, Analiza și monitoringul faunei

m

Asistent dr.

Curriculum vitae

Publicații

Citologie, anatomie şi morfologie vegetală, Sistematica fanerogamelor, Biologie vegetală

mc

Conferențiar dr.

Curriculum vitae

Publicații

Geomorfologie cu elemente de geologie, Hidrologie, Modificări globale ale mediului, Evaluarea potenţialului geomorfologic şi hidroclimatic

o

Lector dr.

Curriculum vitae

Publicații

Biologie vegetală, Sistematica criptogamelor, Fitosociologie şi vegetaţia României, Bioproductivitate, Expertiza peisajului

dg

Asistent drd.

Curriculum vitae

Publicații

Citologie şi histologie animală, Parazitologie, Citologie si histologie aplicată

v

Lector dr.

Director al Departamentului Ș.M.F.E.F.S

Curriculum vitae

Publicații

Genetică, Genetică ecologică, Zoologia vertebratelor, Biomonitori și bioindicatori, Manipulare genetică – tehnici şi aplicaţii

l

Lector dr.

Curriculum vitae

Publicații

Meteorologie şi climatologie, GIS şi teledetecţie, Geografia mediului, Aplicaţii GIS în managementul mediului, Managementul calității mediului

d

Lector dr.

Curriculum vitae

Publicații

Zoologia nevertebratelor, Entomologie, Biogeografie, Analiza sistemelor ecologice

SONY DSC

Hidrobiologie, Modelarea proceselor ecologice, Tehnologii de protecția mediului, Tehnologii de reabilitare/reconstrucție ecologică, Analiza biologică a apelor, Biotehnologii, Ecologie umană

m

Conferențiar dr.

Curriculum vitae

Publicații

Evoluționism, Etologie, Ecosisteme: structură și funcții, Modelarea proceselor ecologice, Aplicaţii ale modelării proceselor şi sistemelor ecologice, Managementul și modelarea datelor experimentale

i

Asistent dr.

Curriculum vitae

Publicații

Managementul deșeurilor, Ecologia insectelor, Ecofiziologie animală, Funcţii de relaţie, nutriţie şi reproducere la animale

Asociați